back

Про районний бюджет на 2014 рік

31 січня 2014

Рішення


28 січня 2014 року

Про районний бюджет на 2014 рік

Відповідно до частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, розглянувши внесений районною державною адміністрацією районний бюджет на 2014 рік та рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 116 321,095 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 114 226,195 тис. грн., спеціального фонду 2 094,9 тис. грн. (додаток 1).

2.Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 116 271,095 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 113 715,095 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 2 556,0 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 461,1 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 461,1 тис. грн. (додаток 6).

4.Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 461,1 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходженням коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 461,1 тис. грн. (додаток 6).

5.Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 30,0 тис. грн.

6.Затвердити:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 54 031,5 тис. грн.;

2) субвенції загального фонду з державного бюджету районному бюджету:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 38 021,0 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 6 036,4 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 2 121,8 тис. грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій у сумі 563,2 тис. грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 1 742,0 тис. грн.;

3) субвенцію спеціального фонду з державного бюджету районному бюджету:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 532,3 тис. грн.

4) інші субвенції загального фонду з обласного бюджету районному бюджету:

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) у сумі 16,3 тис. грн.;

- на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет 355,2 тис.грн.;

- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни 27,1 тис. грн.

- на фінансування заходів програми передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості 16,076 тис. грн.;

- на фінансування заходів програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -  фаза» 10,0 тис. грн.

7.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (додаток 4).

1)дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам сіл та міста у сумі 5 366,04 тис. грн.

2)інші додаткові дотації, що передаються з загального фонду районного бюджету місцевим бюджетам сільських рад у сумі 18,0 тис. грн.;

3)субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам сіл та міста на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 532,3 тис. грн.

4)субвенцію обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації інвалідів у сумі 88,1 тис. грн. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.

8.Установити в 2014 році обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 10,0 тис. грн, та надання кредитів з районного бюджету у сумі 60,0 тис. грн., в тому числі надання кредитів із загального фонду у сумі 50,0 тис. грн., надання кредитів із спеціального фонду у сумі 10,0 тис. грн. (додаток 5).

9.Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).

10.Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 100,0 тис грн.

11. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на оплату праці;

медикаменти та перев’язувальні матеріали;

продукти харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

12.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1 100,276 тис. грн. (додаток 8 ).

13.На виконання статті 77 Бюджетного кодексу України розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на термін до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

-позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

-середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоду розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користуванням цими коштами.

15.Управлінню державного казначейства, згідно пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. № 490, на підставі платіжних доручень фінансового органу за рахунок доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету, здійснювати перерахування недоодержаних дотацій вирівнювання між бюджетами нижчих рівнів щоквартально до 10 липня, до 10 жовтня згідно помісячного розпису дотації вирівнювання та до 30 грудня відповідно обсягів, затверджених районною радою в додатку 4.

16.В міжсесійний період, у виняткових випадках, дозволити районної державної адміністрації приймати рішення щодо виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перелік яких визначений статтею 101 Бюджетного кодексу України. а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету та перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

17.Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.              
Голова районної ради Г.Г.Примак