back

Про внесення змін до рішення районної ради від 26 грудня 2012 року «Про районний бюджет на 2013 рік»

30 січня 2014

Проект


28 січня 2014 року

Про внесення змін до рішення районної
ради від 26 грудня 2012 року «Про районний
бюджет на 2013 рік»

Відповідно до статті 52 та частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши внесені районною державною адміністрацією зміни до районного бюджету на 2013 рік та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Внести зміни до рішення районної ради від 26 грудня 2012 року «Про районний бюджет на 2013 рік», а саме:

1.1.Пункти 1 та 2 викласти у новій редакції:

«1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 118 300,604 тис. грн., в тому числі дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 51 565,7 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 6 164,1 тис. грн., іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 1025,3 тис. грн., іншої субвенції з місцевих бюджетів у сумі 747,220 тис. грн., субвенції з державного бюджету у сумі 40 080,52 тис. грн., в тому числі по спеціальному фонду субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 605,7 тис. грн., субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів у сумі 66,0 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 116 186,304 тис. грн., спеціального фонду – 2114,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 66,0 тис. грн.

2.Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 118 918,277 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 116 317,978 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2 600,299 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2013 року у сумі 667,673 тис. грн., у тому числі по загальному фонду у сумі 560,145 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 107,528 тис. грн. (додаток 6)».

1.2. Пункт 3 цифри „318,771” замінити на „378,471”.

1.3. Пункт 4 цифри „318,771” замінити на „378,471”.

1.4. Пункт 6 підпункт 1 цифри „1 671,0” замінити на „6 164,1”.

1.5. Пункт 6 підпункт 2 абзац 1 цифри „30075,4” замінити на „31033,0”.

1.6. Пункт 6 підпункт 2 абзац 2 цифри „5920,4” замінити на „4540,92”.

1.7. Пункт 6 підпункт 2 абзац 3 цифри „2112,6” замінити на „1784,6”.

1.8. Пункт 6 підпункт 2 абзац 4 цифри „598,4” замінити на „503,4”.

1.9. Пункт 6 підпункт 2 доповнити абзацем 6 :

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у сумі 100,0 тис.грн.

1.10. Пункт 6 підпунктом 5 цифри „200,57” замінити на „747,22”.

1.11. Пункт 7 підпункт 5 цифри „122,9” замінити на „206,9”(додаток4)

1.12. Пункт 7 підпункт 6 цифри „27,0” замінити на „242,4”(додаток4)

1.13. Пункт 12 цифри „2056,316” замінити на „2153,716”.

2.Додатки 1,2,3,4,6,7,8 до рішення районної ради від 26.12.2012р. «Про районний бюджет на 2013 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,4,6,7,8 до цього рішення.

3. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.              
Голова районної ради Г.Г.Примак