back

Про затвердження нормативів відрахувань до районного бюджету частини прибутку комунальних підприємств районної ради

06 січня 2014

Проект

Від 2014року


Про затвердження нормативів
відрахувань до районного бюджету
частини прибутку комунальних
підприємств районної ради  

Відповідно до пункту 1 підпункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, районна рада вирішила:

1. Встановити на 2014 рік норматив відрахування обсягу чистого прибутку (доходу) розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку по комунальних підприємствах спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі:

- Городнянське районне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації – 15 відсотків;

- Городнянська районна друкарня – 10 відсотків;

- Городнянське районне госпрозрахункове архітектурно-планувальне бюро – 5 відсотків;

- Редакція газети «Новини Городнянщини» - 10 відсотків;

- Редакція районного радіомовлення – 10 відсотків.

2. Відповідна сума частини прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток на підставі даних щоквартальної звітності про фінансово-господарську діяльність у 2014році.

3. Інформацію щодо сплачених обсягів частини прибутку (доходу) підприємства подають за формою, встановленою державною податковою адміністрацією разом з декларацією з податку на прибуток підприємств, органам державної податкової служби та фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

4. Державній податковій інспекції в Городнянському районі забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження податку на прибуток з комунальних підприємств.            
Голова районної ради Г.Г.Примак

Пояснювальна записка