back

Про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями про свою роботу

03 січня 2014

Проект

Від січня 2014року


Про проведення звітів депутатів
районної ради перед виборцями
про свою роботу

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Провести у лютому-березні 2014 року звіти депутатів районної ради перед виборцями про свою діяльність в раді та роботу у виборчих округах.

2.Сільським головам, районній державній адміністрації, керівникам підприємств, установ і організацій державної та комунальної власності сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед виборцями, надавати приміщення, інформаційні та довідкові матеріали, необхідні для проведення звітів.

3.Депутатам районної ради до 10 квітня 2014 року інформувати виконавчий апарат районної ради про результати їх звітів, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями та доручення, дані депутатам у зв’язку з їх депутатською діяльністю.

4.Постійній комісії районної ради з питань законності, безпечної життєдіяльності, регламенту та депутатської діяльності, виконавчому апарату районної ради узагальнити результати проведення звітів.            
Голова районної ради Г.Г.Примак

Пояснювальна записка

до проекту рiшення Городнянської районної ради «Про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями про свою роботу».

У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою робрту перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднання громадян.

Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Після проведення таких звітів , депутат місцевої ради інформує раду про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій , висловлених виборцями на адресу ради, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

Рішення з питань організації звітів (зустрічей) з виборцями приймається на засіданні місцевої ради.

Саме тому, на виконання цих вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» пропонується для прийняття проект рішення районної ради « Про проведення звітів депутатів районної ради перед виборцями про свою роботу». Враховуючи, що в районі загальні збори громадян за місцем проживання проводяться в лютому - березні, тому і запропонований такий термін проведення звітів.        
Голова районної ради     Г.Г.Примак