back

Про припинення договірних відносин

20 грудня 2013

Проект

Від 2014року


Про припинення договірних відносин
 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", абзацу другого частини другої статті 26, статті 32 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", рішення районної ради «Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району» від 21 червня 2011 року, з метою забезпечення виконання повноважень Городнянської районної ради щодо ефективного управління майном спільної власності територіальних громад Городнянського району; враховуючи суспільно-політичну ситуацію в країні та завершення терміну дії договору оренди, Городнянська районна рада вирішила:

1. Доручити голові районної ради Примаку Г.Г. вжити вичерпних заходів щодо припинення договірних відносин (договір № 1 від 01.01.2012) та виселення Городнянської районної державної адміністрації з орендованих приміщень.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-економічного розвитку, зайнятості населення та бюджету (Пінчук В.І.) та з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності і тарифної політики (Крупенич В.М.).            
Голова районної ради Г.Г.Примак

Пояснювальна записка

до проекту рішення Городнянської районної ради «Про припинення договірних відносин»

Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження .

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Між Городнянською районною радою та Городнянською районною державною адміністрацією 01.01.2012 року укладено договір оренди № 1 на оренду частини нежитлових приміщень за адресою: м. Городня вул.. Леніна, 10. За умовами договору орендар (райдержадміністрація) повинен сплачувати орендодавцю (районній раді) кошти за спожите тепло. Про те, протягом останніх років райдержадміністрація не виконує свої договірні зобов’язання, в результаті чого у райдержадміністрації перед районною радою виник борг в сумі понад 50 тис. грн. за минулі роки, та біля 80 тисяч грн.. за 2013 рік.

Як зазначено в п. 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.Вилучені з районного бюджету кошти в сумі понад 100 тисяч грн.. могли б бути використані на розвиток територіальних громад району.

Враховуючи, що орендар не вживає заходи по поверненню заборгованих коштів договірні відносини з ним мають бути припинені, а сам він має бути виселений із займаних приміщень.            
Депутат Городнянської районної ради. А.М. Жадченко