back

Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів Мощенської сільської ради Городнянського району

26 березня 2013

Рішення

Від 15 березня 2013року


Про затвердження технічної документації
по визначенню нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, розташованих за межами
населених пунктів Мощенської сільської ради
Городнянського району

Розглянувши технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок для визначення орендної плати гр. Пінчуку Юрію Воло-димировичу, які розташовані за межами населених пунктів Мощенської сільської ради Городянського району, керуючись положеннями статей 10 Земельного кодек-су України та 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду гр. Пінчуку Юрію Володими-ровичу для ведення фермерського господарства, які розташованої за межами на-селених пунктів Мощенської сільської ради Городнянського району, загальною площею 159, 3163 га, вартістю 2636773,70 грн.,

а саме:

- ділянка І – 11,7404 га, вартістю 138247,04 грн., 11775,33 грн. за 1 га;

- ділянка ІІ – 34,3903 га, вартістю 387268,86 грн., 11260,99 грн. за 1 га;

- ділянка ІІІ – 29,5649 га, вартістю 391416,81 грн., 13239,24 грн. за 1 га;

- ділянка ІV – 34,1490 га, вартістю 420537,90 грн., 12314,79 грн. за 1 га;

- ділянка V – 23,4490 га, вартістю 269134,92 грн., 11477,46 грн. за 1 га;

- ділянка VІ – 19,6167 га, вартістю 255256,32 грн., 13012,19 грн. за 1га;

- ділянка VІІ – 6,4060 га, вартістю 74911,85 грн., 11694,01 грн. за 1 га.

2.Використовувати нормативну грошову оцінку земельної ділянки для ви-значення розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку земель державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподар-ського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Голова районної ради Г.Г.Примак