back

Про затвердження нормативу відрахувань до районного бюджету частини прибутку комунальних підприємств районної ради

11 березня 2013

Проект

Від 15 березня 2012року


Про затвердження нормативу
відрахувань до районного бюджету
частини прибутку комунальних
підприємств районної ради
     

Відповідно до пункту 1 підпункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, районна рада вирішила:

1. Встановити на 2013 рік норматив відрахування  обсягу чистого прибутку (доходу) розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку по комунальних підприємствах спільної  власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році в розмірі:

- Городнянське районне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації – 15 відсотків;

- Городнянська районна друкарня – 10 відсотків;

- Городнянське районне госпрозрахункове архітектурно-планувальне бюро – 5 відсотків;

- Редакція газети «Новини Городнянщини» - 10 відсотків;

- Редакція районного радіомовлення – 10 відсотків.

2. Відповідна сума частини прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток на підставі даних щоквартальної звітності про фінансово-господарську діяльність у 2013році.

3. Інформацію щодо сплачених обсягів частини прибутку (доходу) підприємства подають за формою, встановленою державною податковою адміністрацією разом з декларацією з податку на прибуток підприємств, органам державної податкової служби та фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

4. Державній податковій інспекції в Городнянському районі забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження податку на прибуток з комунальних підприємств.            
Голова районної ради Г.Г.Примак