back

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами

17-06-2022 | 08:00

Опустелювання розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних та антропогенних чинників. Один із найзагрозливіших, глобальних і швидкоплинних процесів сучасності – розширення опустелювання, падіння, повне знищення біологічного потенціалу Землі, що приводить до умов, подібних природній пустелі. Так, 17 червня 1994 року прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. Відтоді міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, саме через кліматичні зміни наша країна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів.

Крім цього, розораність земель України є однією з найвищих у світі та сягає трохи більше, ніж 54% території. Це призводить до значного розвитку деградаційних процесів. Водночас сільськогосподарські угіддя зазнають згубного впливу водної та вітрової ерозії, а частина земель охоплена пиловими бурями.

Одним з найважливіших напрямків державної політики має стати питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні. Поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.

Розв'язання проблеми опустелювання можливо шляхом створення захисних лісових смуг по межах полів, створення нових лісових масивів, відновлення рослинного покриву на територіях, запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву, консервацією деградованих та малопродуктивних земель та впровадження науково обґрунтованих сівозмін, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів при веденні землеробства.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами – чудовий привід замислитися над проблемами збереження і відтворення родючості українських земель. Адже зберегти рідну землю для майбутніх поколінь, передати її у спадок нащадкам квітучою і багатою – наш обов’язок!

За повідомленням Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної військової адміністрації