back

Про внесення змін до рішення районної ради від 06 січня 2012 року “Про районний бюджет на 2012 рік “

24 грудня 2012

Проект

Від ____________ 2012року

Про внесення змін до рішення районної
ради від 06 січня 2012 року “Про районний
бюджет на 2012 рік “

Відповідно до статті 52 та частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши внесені зміни районною державною адміністрацією до районного бюджету на 2012 рік та рекомендації постійної комісії з питань соціально–економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету, керуючись п.17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, районна рада вирішила :

1. Внести зміни до рішення районної ради від 06 січня 2012 року “ Про районний бюджет на 2012 рік “, а саме :

1.1. Пункти 1 та 2 викласти у новій редакції :
„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 113 468,942 тис. грн., в тому числі дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 47 956,7 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 4 099,9 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 539,8 тис.грн., дотаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівникам бюджетниї установ 3 052,4 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 422,427 тис.грн., іншої субвенції з місцевих бюджетів в сумі 172,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету у сумі 37 345,025 тис. грн., в тому числі по спеціальному фонду субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт, та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 575,4 тис. грн., субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 170,0 тис. грн.. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 111 493,742 тис. грн., спеціального фонду – 1 975,2 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 170,0 тис. грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 113 710,642 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 110 947,142 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2 763,5 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів ( додаток 3).

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2012 року в сумі 291,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 183,8 тис. грн., по спеціальному фонду в сумі 107,9 тис. грн. (додаток 6)”.

1.1 Пункт 6 підпункт 1 доповнити абзацем 2
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 3 052,4 тис.грн..
1.2. Пункт 6 підпункт 1 доповнити абзацем 3
- додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 4 099,9 тис. грн,
1.3 Пункт 6 підпункт 2 цифри „23 538,8” замінити на „25 311,8”
1.4 Пункт 6 підпункт 2 абзац 4 цифри „639,7” замінити на „ 464,7”
1.5. Пункт 6 підпункт 3 абзац 3 цифри „28,6” замінити на „ 30,6”
1.6. Пункт 6 підпункт 3 доповнити абзацом 5
- на фінансування заходів Програми передачі нетелів багатодітним сім»ям, які проживають у сільській місцевості 16,727 тис.грн.
1.7. Пункт 6 підпункт 6 цифри „120,0” замінити на „ 172,0”
1.8. Пункт 6 підпункт 2 доповнити абзацом 7
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню 1 755,825 тис.грн.
1.9. Пункт 7 підпункт 2 цифри „472,0” замінити на „ 274,0” (додаток 4)
1.10 Пункт 7 підпункт 4 цифри „183,9” замінити на „ 575,4” (додаток 4)
1.11 Пункт 7 підпункт 6 виключити
1.12 Пункт 7 підпункт 7 цифри „100,0” замінити на „186,245”(додаток4)
1.13 Пункт 7 підпункт 8 цифри „26,9” замінити на „ 10,0” (додаток 4)
1.14. Пункт 7 доповнити підпунктом 9
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 278,591 тис.грн.. (додаток 4)


2. Додатки 1,2,3,4,8 до рішення районної ради від 06.01.2012р. “Про районний бюджет на 2012 рік “ викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,4,8 до цього рішення .
3. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною .
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.
Голова районної ради Г.Г.Примак