back

Про районний бюджет на 2020 рік

27 грудня 2019

Рішення №461

20 грудня 2019 року

м.Городня

Про районний бюджет на 2020 рік

Керуючись частиною 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 32 866 350,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 31 801 300,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 390 200,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 32 796 350,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 31 345 800,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 1 450 550,00 гривень;

повернення кредитів до районного бюджету спеціального фонду – 29 500,00 гривень;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 99 500,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 70 000,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 29 500,00 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 385 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 385 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 30000,0 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 50 000,0 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

На виконання частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

4.Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 1 144 900,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1)до доходів загального фонду районного бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

податок та збір на доходи фізичних осіб 11 230 800,00 грн.;

плата за надання адміністративних послуг 110 000,00 грн.;

рентна плата за використання лісових ресурсів 450 000,00 грн.;

інші надходження 50 000,00 грн.;

інші неподаткові надходження 20 000,00 грн.;

базова дотація у сумі 3 258 800,00 грн.;

дотація з місцевого бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 1 958 400,00 грн.;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 13 514 800,00 грн.;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 088 600,00 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 25 900,00 гривень;

інша субвенція з обласного бюджету у сумі 94 000,00 грн.;

2)джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

8.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9.Надати право районній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10.Відповідно статті 22 Бюджетного кодексу України визначити за бюджетними призначеннями головних розпорядників коштів – районну державну адміністрацію, виконавчий апарат районної ради, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури і туризму, управління соціального захисту та фінансовий відділ в особі їх керівників.

11.Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2)здійснення управління бюджетними коштами у межах, встановленим їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

4)забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5)забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.У міжсесійний період за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради дозволити приймати рішення щодо виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету та перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

13.Фінансовому відділу райдержадміністрації, за поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікаціями в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному і спеціальному фондах.

14.Затвердити формулу встановлення розміру міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами нижчого рівня на 2020 рік згідно додатку 8.

15.Затвердити прогноз районного бюджету по доходах та видатках на 2021-2022 роки.

16.Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

17.Додатки 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18.Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.

Голова районної ради О.М.Левченко