back

4. Про затвердження переліку платних послуг та встановлення тарифів на послуги, що надаються комунальною установою "Трудовий архів Городнянської районної ради"

01 жовтня 2012

Рішення

Від 26 вересня 2012року

Про затвердження переліку платних послуг
та встановлення тарифів на послуги, що надаються
комунальною установою "Трудовий архів
Городнянської районної ради"

Відповідно до статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи», з метою приведення переліку платних послуг та тарифів на послуги, що надаються трудовим архівом Городнянської районної ради у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року №639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” зі змінами від 30 листопада 2004 року №1608 та від 18 травня 2011 року №508, наказу Державного комітету архівів України №82 від 06.05.2008 року “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах” та керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і ч.2 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1.Затвердити Положення про порядок встановлення тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих комунальною установою "Трудовий архів Городнянської районної ради" від підприємств, установ та організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) за забезпечення схоронності та науково-технічне опрацювання документів (додаток 1).

2.Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися "Трудовим архівом Городнянської районної ради" (додаток 2).

3.Затвердити тарифи на послуги, що надаються "Трудовим архівом Городнянської районної ради"(додаток 3).

4.Відповідальність за додержання правильності застосування переліку платних послуг, цін на роботи (послуги), що виконуються "Трудовим архівом Городнянської районної ради" покласти на завідувача комунальної установи "Трудовий архів Городнянської районної ради" (К.С.Юрченко).

5.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності і тарифної політики.

Голова районної ради Г.Г.Примак