back

Про внесення змін до рішення районної ради від 06 січня 2012 року “Про районний бюджет на 2012 рік “

24 вересня 2012

Проект рішення

Від ____________ 2012року

Про внесення змін до рішення районної
ради від 06 січня 2012 року “Про районний
бюджет на 2012 рік “

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України та рекомендації постійної комісії з питань соціально–економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету, районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 06 січня 2012 року “ Про районний бюджет на 2012 рік “, а саме :

1.1. Пункти 1 та 2 викласти у новій редакції :

„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 102967,77 тис. грн., в тому числі дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 47 956,7 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 100,0 тис.грн, додаткової дотації з державного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 539,8 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 403,7 тис.грн., іншої субвенції з місцевих бюджетів в сумі 100,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету у сумі 33 991,2 тис. грн., в тому числі по спеціальному фонду субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт, та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 575,4 тис. грн., субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 170,0 тис. грн..

Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 100976,354 тис. грн., спеціального фонду – 1 991,416 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 170,0 тис. грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 103209,47 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 100429,754 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2 779,716 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів ( додаток 3).

Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2012 року в сумі 291,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 183,8 тис. грн., по спеціальному фонду в сумі 107,9 тис. грн. (додаток 6)”.

1.2 Пункт 6 підпункт 2 абзац 3 цифри „1802,9” замінити на „ 1652,9”

1.3 Пункт 7 підпункт 2 цифри „402,0” замінити на „ 495,5” (додаток 4)

2. Додатки 1,2,3,4,6,8 до рішення районної ради від 06.01.2012р. “Про районний бюджет на 2012 рік “ викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,4,6,8 до цього рішення .

3. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.

           
Голова районної ради Г.Г.Примак