back

Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Городнянського району Чернігівської області на 2016-2020 роки

06 червня 2018

Проект


__________ 2018 року
м.Городня

Про внесення змін до Цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту
Городнянського району
Чернігівської області на 2016-2020 роки

З метою реалізації заходів державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в Городнянському районі та організаційних засад її функціонування, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Затвердити додаток до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Городнянського району Чернігівської області на 2016-2020 роки у новій редакції з урахуванням підпункту 3.3. пункту 3, додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.

           
Голова районної ради О.М.Левченко

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А до проекту рішення районної ради про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Городнянського району Чернігівської області на 2016-2020 роки

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Городнянського району Чернігівської області на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ, постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, від 15.02.1999 № 192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.08.2015 № 444 «Про Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2016-2020 роки».

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Городнянського району Чернігівської області на 2016-2020 роки затверджена рішенням сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 29.09.2016 року №121.

З метою захисту населення і територій Городнянського району від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективного функціонування районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Городнянського району, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пропонується в додатку до Програми у таблиці Напрями діяльності та заходи Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту в Городнянському районі Чернігівській області на 2016-2020 роки додати у пункті 3 підпункт 3.3, в якому передбачити кошти на придбання спеціального переносного газоаналізатора «Дозор-С-М» у 2018 році на суму 15000,00 грн. за рахунок районного бюджету, що в свою чергу дасть можливість попереджати і реагувати на надзвичайні ситуації на хімічно небезпечних об’єктах і ділянках.

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації С.І.Любченко