back

Про районний бюджет на 2018 рік

28-12-2017 10:13

Рішення №257

21 грудня 2017 року

м.Городня

Про районний бюджет на 2018 рік

Відповідно до частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, розглянувши внесений районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2018 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Визначити на 2018 рік:

1.1.Доходи районного бюджету у сумі 177 405,1 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду у сумі 175 827,4 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 1 577,7 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2.Видатки районного бюджету у сумі 177 365,1 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 175 657,7 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 1 707,4 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.3.Повернення кредитів до районного бюджету у сумі 50,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 50,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.4.Падання кредитів з районного бюджету у сумі 90,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду у сумі 40,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 50,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.5.Профіцит районного бюджету у сумі 129,7 тис. грн., у тому числі загального фонду районного бюджету у сумі 129,7 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.6.Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 129,7 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік по загальному фонду у сумі 175 657,7 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 1 707,4 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 30,0 тис. грн.

4.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 50,0 тис. грн.

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 267,1 тис. грн. згідно з додатком 7.

8.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

10.Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать:

11.1.Надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

11.2.Джерела формування у частині фінансування визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України.

11.3.Міжбюджетні трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України:

11.3.1.Базова дотація у сумі 3 194,3 тис.грн.;

11.3.2.Дотація з місцевого бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 8 000,0 тис.грн.

11.3.3.Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 54 068,2 тис. грн.

11.3.4.Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 70 796,9 тис. грн.

11.3.5.Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 7 510,8 тис. грн.

11.3.6.Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 300,0 тис. грн.

11.3.7.Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 758,0 тис. грн.

11.3.8.Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 11 922,2 тис. грн.

11.3.9.Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції ( на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) у сумі 2 422,6 тис. грн.

11.3.10.Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 4 976,4 тис. грн.

11.3.11.Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 1 792,8 тис. грн.

11.3.12.Інша субвенція з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 28,6 тис. грн.

11.3.13.Інша субвенція з місцевого бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 16,3 тис. грн.

11.3.14.Інша субвенція надана місцевими бюджетами районному бюджету у сумі 440,3 тис.грн.

12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018 рік, у частині доходів, є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України з урахуванням доходів, визначених в частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України.

13.Установити, що джерела формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік, у частині фінансування, визначені у частині 2 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України.

14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік, у частині кредитування, є надходження, визначені пунктами 10 та 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

15.Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Бюджетного кодексу України визначити за бюджетними призначеннями головних розпорядників коштів: районну державну адміністрацію, виконавчий апарат районної ради, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління соціального захисту, відділ агропромислового розвитку та фінансове управління в особі їх керівників.

16.На виконання частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, що передбачені статтею 97 Бюджетного кодексу України з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

17.У міжсесійний період, у виняткових випадках, дозволити за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради приймати рішення щодо виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перелік яких визначений статтею 101 Бюджетного кодексу України, а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету та перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

Надати право районній державній адміністрації здійснювати розподіл нерозподілених та додатково наданих трансфертів з бюджетів різних рівнів.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації, за поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікаціями в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному і спеціальному фондах.

18.Інформацію про основні показники районного бюджету за доходами та видатками на 2018 рік, згідно частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України, оприлюднити у газеті „Новини Городнянщини” у визначений законодавством термін.

19.Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.

Голова районної ради О.М.Левченко

Останні новини

Анонси


 

 

 

Погода