back

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

20 червня 2017

Проект рішення

2017 року
м.Городня
Про затвердження Положення
про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності

З метою визначення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурсних засадах, відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності.

           
Голова районної ради О.М.Левченко

АНАЛІЗ регуляторного впливу Назва регуляторного акта: «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності».

Регуляторний орган: Городнянська районна рада.

Розробник: Виконавчий апарат Городнянської районної ради.

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» № 1160 від 11 вересня 2003 року та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.

1. Опис проблеми:

В даний час конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, що належать до спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району здійснюється на підставі Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075.

Відповідно до Положення № 2075 укладення договору на проведення незалежної оцінки майна з єдиним претендентом не можливий. Для нашого району дана норма неприйнятна, адже з 2011 року документи на конкурс надходили тільки від одного учасника з яким і укладався договір.

Все це зумовлює необхідність прийняття районною радою нормативно-правового акту, який би чітко регламентував процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.

2. Цілі правового регулювання:

Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності розроблено з метою встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює процедуру відбору оцінювачів майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району.

3. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів:

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива – прийняття запропонованого акта.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей:

Прийняття Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення чіткого механізму та процедури відбору на конкурсних засадах суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського райну.

Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6.Загальна характеристика і основні положення проекту акта:

Пропонується:

- встановити чітку і прозору процедуру конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

7. Строк дії:

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта.

В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися :

- ефективність розробленого механізму;

- рівень поінформованості усіх суб'єктів з основних положень регуляторного акта;

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

9. Заходи з відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на рік у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися у на офіційному сайті Городнянської районної ради.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта було опубліковано на сайті Городнянської районної ради 05.05.2017 року.

Проект регуляторного акту оприлюднено на офіційному веб-сайті Городнянської районної ради 11.05. 2017 року.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються в письмовому вигляді виконавчим апаратом районної ради протягом місяця з дати його оприлюднення, за адресою: 15100, м. Городня, вул.Троїцька,10, тел. 2-74-21, ел. адреса: rajradamil@ukrpost.ua.

Заступник голови районної ради Г.Г. Примак

Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності»

На даний час конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, яке передається в оренду, що належать до спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району, здійснюється на підставі Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075.

Відповідно до Положення № 2075 якщо на участь у конкурсі подано лише одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. Для нашого району дана норма неприйнятна, адже за період з 2011 року до сьогодення при відбору суб’єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах документи на конкурс надходили тільки від одного учасника.

Все це зумовлює необхідність прийняття районною радою нормативно-правового акту, який би чітко регламентував процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.

Відділ юридичного забезпечення та з питань комунального майна виконавчого апарату районної ради