back

9. Про затвердження нормативу відрахувань до районного бюджету частини прибутку комунальних підприємств районної ради

19 квітня 2012

ПРОЕКТ

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
(дев`ята сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

Від ____ 2012 року

Про затвердження нормативу
відрахувань до районного бюджету
частини прибутку комунальних
підприємств районної ради

Відповідно до пункту 1 підпункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, районна рада вирішила:

1. Встановити на 2012 рік норматив відрахування обсягу чистого прибутку (доходу) розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку по комунальних підприємствах спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році в розмірі:

- Городнянське районне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації – 15 відсотків;
- Городнянська районна друкарня – 10 відсотків;
- Городнянське районне госпрозрахункове архітектурно-планувальне бюро – 5 відсотків;
- Редакція газети «Новини Городнянщини» - 10 відсотків;
- Редакція районного радіомовлення – 10 відсотків.

2. Визначена сума частини прибутку (доходу) зараховується на рахунок районного бюджету відділення Державного казначейства України.

3. Відповідна сума частини прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток на підставі даних щоквартальної звітності про фінансово-господарську діяльність у 2012році.

4. Інформацію щодо сплачених обсягів частини прибутку (доходу) підприємства подають за формою, встановленою державною податковою адміністрацією разом з декларацією з податку на прибуток підприємств, органам державної податкової служби та фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

5. Державній податковій інспекції в Городнянському районі забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження податку на прибуток з комунальних підприємств.

Голова районної ради Г.Г.Примак