back

Про затвердження нормативів відрахувань до районного бюджету частини прибутку комунальних підприємств районної ради

01 березня 2017

Рішення №180

28 лютого 2017 року

м.Городня

Про затвердження нормативів
відрахувань до районного бюджету
частини прибутку комунальних
підприємств районної ради

Відповідно до пункту 1 підпункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, районна рада вирішила:

1.Встановити на 2017 рік норматив відрахування обсягу чистого прибутку (доходу) розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку по комунальних підприємствах спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району у розмірі:

- Городнянське районне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації –5 відсотків;

- Городнянська районна друкарня – 5 відсотків;

- редакція газети «Новини Городнянщини» - 5 відсотків.

2.Визначити порядок відрахування комунальними підприємствами районної ради частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду:

2.1.Відповідна сума частини прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств на підставі даних щоквартальної звітності про фінансово-господарську діяльність у 2017 році, складеної наростаючим підсумком і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

2.2.Інформацію щодо сплачених обсягів частини прибутку (доходу) підприємства подають за формою, встановленою державною податковою адміністрацією разом з декларацією з податку на прибуток підприємств, органам державної податкової служби та фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

2.3.Городнянському відділенню Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС України забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження податку на прибуток з комунальних підприємств.

3.Визнати таким що втратило чинність рішення районної ради четвертої сесії сьомого скликання № 70 від 24 березня 2016 року «Про затвердження нормативів відрахувань до районного бюджету частини прибутку комунальних підприємств районної ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності.

Голова районної ради О.М.Левченко