back

Про внесення змін до рішення районної ради від 21 січня 2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік»

29 грудня 2016

Рішення

Рішення №138


22 грудня 2016 року
м.Городня

Про внесення змін до рішення районної
ради від 21 січня 2016 року «Про
внесення змін до рішення районної
ради від 24 грудня 2015 року «Про районний
бюджет на 2016 рік»

Відповідно до статті 52 та частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши внесені районною державною адміністрацією зміни до районного бюджету на 2016 рік та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Внести зміни до рішення районної ради від 21 січня 2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік», а саме:

1.1.Пункти 1 та 2 викласти у новій редакції:

«1. Визначити на 2016 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 191 923,0 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду у сумі 189 776,8 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 2 146,2 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 192 879,5 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 188 425,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 4 454,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

- профіцит районного бюджету у сумі 2 007,8 тис. грн., у тому числі загального фонду районного бюджету у сумі 2 007,8 тис. грн.. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 007,8 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік по загальному фонду у сумі 188 425,5 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі 4 454,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.2. Пункт 12 абзац 1 цифри „ 41 041,0” замінити на „42 879,1”;

1.3. Пункт 12 абзац 2 цифри „ 45 859,4” замінити на „37 804,36”;

1.4. Пункт 12 абзац 3 цифри „ 4 741,5” замінити на „7 954,4”;

1.5. Пункт 12 абзац 4 цифри „ 30 608,2” замінити на „37 942,2”;

1.6. Пункт 12 абзац 5 цифри „ 17 827,6” замінити на „19 289,5”;

1.7. Пункт 12 абзац 10 цифри „ 838,56” замінити на „1 828,7”;

1.8. Пункт 12 абзац 13 цифри „ 300,0” замінити на „ 525,0”;

1.9. Пункт 12 доповнити абзацем 14:

«- стабілізаційна дотація у сумі 7 541,4 тис.грн.».

2. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення районної ради від 21.01.2016р. «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2015 року року «Про районний бюджет на 2016 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення.

3. Додатки 1, 2, 3,4 ,5 , 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.

           
Голова районної ради О.М.Левченко