back

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

15 липня 2016

Рішення

УКРАЇНА

ХОРОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРОДНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(сьомої сесії сьомого скликання)

від 09 червня 2016 року с. Хоробичі

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, відповідно до Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями Хоробицька сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі 5 %. Ставка податку встановлюються у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

2. Затвердити Положення про порядок справляння акцизного податку, згідно з додатком до цього рішення. Додаток додається.

3. Це рішення набирає чинності з 01.01. 2017 року.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, соціально – економічного розвитку села, бюджету та земельних відносин.

Сільський голова : М.М.ГОРОВЕНКО

Додаток до рішення сільської ради “09” червня 2016 року 7 сесія 7 скликання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

1. Загальні положення 1.1. Акцизний податок, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

2. Платники податку 2.1. Платниками податку є особа  суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

3. Підакцизні товари 3.1. До підакцизних товарів належать: - спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; - тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; - нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне; - автомобілі легкові, кузови до них, причепи на напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; - електрична енергія; - інші товари, передбачені чинним законодавством.

4. Об’єкт оподаткування 4.1. Об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

5. База оподаткування 5.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані особами  суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

6. Податковий період 6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю. 6.2. Платник податку-суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку.

7. Дата виникнення податкових зобов’язань. 7.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами  підприємцями, які сплачують єдиний податок,  є дата надходження оплати за проданий товар.

8. Порядок обчислення суми податку 8.1. Ставка податку встановлюються у відсотках від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

9. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів 9.1. За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках коробках та сувенірних коробках, збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

10. Строки і порядок сплати податку 10.1. Суми податку перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченим Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. 10.2 . Особа  суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства і контроль податкових органів 11.1. Платники податку та їхні посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України. 11.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації контролюючому органу, недостовірність наданої інформації платники податку та їхні посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України. 11.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння акцизного податку, здійснює контролюючий орган.