back

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

15 липня 2016

Рішення

УКРАЇНА

ХОРОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРОДНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

( сьомої сесії сьомого скликання)

від 09 червня 2016 року с. Хоробичі

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, відповідно до Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями Хоробицька сільська рада В И Р И Ш І Л А:

1. Встановити на території Хоробицької сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 1.1. Ставки податку: 1.1.1.Для юридичних осіб: - для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування; - для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, ФОП, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно та фізичних осіб, об’єкти яких використовуються у підприємницькій діяльності ( крім об’єктів виробництва, які перебувають у власності ФОП та фізичних осіб а також об’єктів для надання побутових послуг та перукарень) у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування; - для об’єктів виробництва, які перебувають у власності ФОП та фізичних осіб а також для об’єктів з надання побутових послуг та перукарень у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. -для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій встановити ставку податку у розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування; 1.1.2.Для фізичних осіб: - для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування; - для об’єктів нежитлової нерухомості (господарських присадибних будівель і споруд), що перебувають у власності фізичних осіб (крім нерухомості, що використовується у підприємницькій діяльності та розташованих окремо від присадибних ділянок гаражів) у розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 1.2. Пільги із сплати податку: База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи  платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості  на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  на 150 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),  на 180 кв. метрів.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01. 2017 року.

3.Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яким встановлений порядок пільг, обчислення та сплата даного податку. (додається).

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, соціально – економічного розвитку села , бюджету та земельних відносин.

Сільський голова: М.М.ГОРОВЕНКО

Додаток до рішення сільської ради 7 сесії 7 скликання від 09 червня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок обчислення та сплати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.Загальні положення 1.1.Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.Платники податку 2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3.Об’єкт оподаткування 3.1 Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 3.2. Не є об'єктом оподаткування: • об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); • об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки; • будівлі дитячих будинків сімейного типу; • гуртожитки; • житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради; • об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину; • об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; • будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; • об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України.

4.База оподаткування 4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. 4.3.База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

5.Пільги із сплати податку 5.1.База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150 кв. метрів; в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 5.2. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

6.Ставки податку 6.1.Ставка податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,1 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 6.2. Установити, що на 2017 рік ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначені пунктом 266.5.1. пункту 265.5 статті 265 Податкового Кодексу, не можуть перевищувати 0 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об'єктів нежитлової нерухомості.

7.Податковий період 7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.Порядок обчислення суми податку 8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку: • за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу, та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку; • за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку; • за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку; 8.2. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку. 8.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 8.4. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. 8.5. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 8.6. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. 8.7.У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 8.8.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 8.9.Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком 9.1.У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 9.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку 10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 10.2. Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

11. Строки сплати податку 11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується: • фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; • юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів 12.1. Платники податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу та інших законів України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, а також за своєчасність подання податкових декларацій. 12.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки здійснюється органами державної фіскальної служби.