back

Про затвердження ставок земельного податку на 2017 рік

15 липня 2016

Рішення

УКРАЇНА

ХОРОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРОДНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії сьомого скликання

від 09 червня 2016 року с. Хоробичі

Про затвердження ставок земельного податку на 2017 рік

У відповідності до ст.25,ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового Кодексу України Хоробицька сільська рада в и р і ш и л а :

1.Встановити ставки земельного податку на 2017 рік від нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Хоробичі Городнянського району Чернігівської області з урахуванням коефіцієнту індексації на 2017 рік в розмірі: 1.1.Землі житлової забудови та сільськогосподарського призначення – грошова оцінка з урахуванням коефіцієнта індексації становитиме 175,10 грн. за 1 га 0,05%. 1.2.Рілля з урахуванням коефіцієнта індексації становить 114,12грн. за 1 га – 1 %. 1.3.Землі комерційного використання з урахуванням коефіцієнта індексації становитиме 438,00 грн. за 1 га – 0,05%. 1.4. Землі технічної інфраструктури з урахуванням коефіцієнта індексації становитиме 108,00 грн. за 1 га – 0,05%. 1.5. Землі Державної та комунальної форм власності – 0%. 1.6.Землі транспорту і зв’язку з урахуванням коефіцієнта індексації становитиме 127,00 грн за 1 га – 0,05%.

2.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється: 2.1.Землі транспорту з урахуванням коефіцієнту індексації становитиме відсотки від нормативної грошової оцінки в розмірі грн. за 1 га. 2.1. Рілля з урахуванням коефіцієнту індексації становитиме 2 відсотки від нормативної грошової оцінки в розмірі 66,46 грн за 1 га. 2.2.Сіножаті – з урахуванням коефіцієнту індексації становитиме – 2% від нормативно грошової оцінки в розмірі 37,42 за 1 га. 2.3.Багаторічні насадження – з урахуванням коефіцієнту індексації становитиме – 2% від нормативно грошової оцінки в розмірі 81,70грн за 1 га.

Сільський голова: М.М.ГОРОВЕНКО.

Додаток до рішення сільської ради 7 сесії 7 скликання від 09 червня 2016 року

Положення про порядок обчислення та сплати земельного податку на території Хоробицької сільської ради

1.Загальні положення 1.1.Земельний податок встановлюється на підставі Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.Платники податку 2.1. Платниками податку є: 2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2.1.2. землекористувачі.

3. Об’єкти оподаткування земельним податком 3.1. Об'єктами оподаткування є: 3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності

4. База оподаткування земельним податком 4.1. Базою оподаткування є: 4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом; 4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 4.2. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком 4.2.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством. 4.2.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 цього Положення.

5. Ставки земельного податку 5.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено: 5.1.1. Громадської та житлової забудови: 5.1.2. Для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для багатоповерхової забудови, під індивідуальними гаражами, громадського призначення на рівні 0,05 відсотків нормативної грошової оцінки; 5.1.3.Виробництво, промисловості, транспорту, зв'язку, технічної інфраструктури, землі рекреаційного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду, історико-культурного, оздоровчого та природоохоронного призначення на рівні 0,05 відсотків нормативної грошової оцінки; 5.1.4.Рілля на рівні 2 відсотків нормативної грошової оцінки, сіножаті та багаторічних насаджень на рівні 2 відсотків нормативної грошової оцінки; 5.1.5. Землі комерційного використання: 5.1.5.1. Оптової, роздрібної торгівлі, кіоски, торговельні павільйони, складського господарства та іншого неврахованого вище комерційного використання, для будівництва та експлуатації ринкової інфраструктури, для будівництва та експлуатації автозаправних станцій на рівні 0,05 відсотку нормативної грошової оцінки; 5.1.6.Землі Державної та комунальної форм власності на рівні 0 відсотків нормативної грошової оцінки. 5.1.7. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 2 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 6.1. Від сплати податку звільняються: 6.1.1. інваліди першої і другої групи; 6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 6.1.3. пенсіонери (за віком); 6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: 6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари; 6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара; 6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара; 6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; 6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб 7.1. Від сплати податку звільняються: 7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; 7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; 7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком 8.1. Не сплачується податок за: 8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства; 8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння; 8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; 8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди; б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі; 8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; 8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв; 8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі; 8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Особливості оподаткування платою за землю 9.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. 9.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Податковий період для плати за землю 10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11. Порядок обчислення плати за землю 11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. 11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. 11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни. 11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього Кодексу. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб: 1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності; 3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території. 11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи. Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

12. Строк сплати плати за землю 12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році. 12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня. 12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. 12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин). 12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно

13. Орендна плата 13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. 13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. 13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: 13.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки; 13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. 13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. 13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10 – 20, цього Положення.

14. Індексація нормативної грошової оцінки земель 14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок. 14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою: Кi = І : 100, де І - індекс споживчих цін за попередній рік. У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. 14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

15. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів 15.1. Платники земельного податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу та інших законів України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум земельного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. 15.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння земельного податку здійснюється органами державної фіскальної служби.