back

Про встановлення ставок транспортного податку

15 липня 2016

Рішення

УКРАЇНА

ХОРОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРОДНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(сьомої сесії сьомого скликання)

від 09 червня 2016 року с. Хоробичі

Про встановлення ставок транспортного податку

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, відповідно до Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями Хоробицька сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити транспортний податок на легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років, мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб см. з розрахунку на календарний рік в розмірі 25000,00 грн за кожний легковий автомобіль.

2. Затвердити Положення про порядок справляння транспортного податку, згідно з додатком до цього рішення. Додаток додається.

3.Це рішення набирає чинності з 01.01. 2017 року.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, соціально – економічного розвитку села, бюджету та земельних відносин.

Сільський голова : М.М.ГОРОВЕНКО

Додаток до рішення сільської ради “09” червня 2016 року 7 сесія 7 скликання

Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Хоробицької сільської ради

1.Загальні положення 1.1.Транспортний податок встановлюється на підставі Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.Платники податку 2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1 цього Положення є об'єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування 3.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

4. База оподаткування 4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1 цього Положення.

5. Ставки податку 5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1 цього Положення.

6. Податковий період 6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення та сплати податку 7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року). Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 7.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. 7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України , з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. 7.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 7.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. Порядок та строки сплати податку 8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 8.2. Строки сплати податку Транспортний податок сплачується: а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів 9.1. Платники транспортного податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум транспортного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. 9.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку здійснюється органами державної фіскальної служби.