back

Про районну Програму «Молодь Городнянщини» на 2016-2020 роки

21 червня 2016

Проект


__________ 2016 року
м.Городня

Про районну Програму «Молодь Городнянщини» на 2016-2020 роки

З метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій, відповідно до Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Державної цільової соціальної програма «Молодь України» на 2016-2020 роки, рішення обласної ради від 29 березня 2016 року № 9-4/VII, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1.Затвердити району Програму «Молодь Городнянщини» на 2016-2020 роки.

2.Районні державній адміністрації:

2.1.Забезпечити організаційне виконання Програми у визначені терміни.

2.2.Під час формування районного бюджету на 2016-2020 роки передбачити кошти на реалізацію Програми, виходячи з її завдань та реальних можливостей бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної сфери, охорони здоров’я, сім’ї та молоді.

           
Голова районної ради О.М.Левченко

Пояснювальна записка до Програми «Молодь Городнянщини» на 2016-2020 роки

З метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій, відповідно Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, рішення обласної ради від 29 березня 2016 року № 9-4/VII «Про обласну Програму Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки» була розроблена районна Програма «Молодь Городнянщини» на 2016-2020 роки.

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг.

Оптимальною моделлю реалізації державної молодіжної політики на регіональному рівні вбачається поєднання можливостей органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, спеціалізованих державних установ та закладів для молоді та одночасно максимальне залучення недержавних установ та організацій. Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Надзвичайно важливим є питання підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку, підвищення рівня правової культури, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини.

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема, погіршуються показники здоров'я молодих громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшується кількість померлих в молодому віці. Формування відповідальності за власне життя, створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками проходить в районі недостатніми темпами. Так, епідемічна ситуація залишається напруженою, показники захворюваності, поширеності, смертності щорічно зростають. Темп приросту захворюваності на ВІЛ/СНІД складає 25%. За віковою структурою найбільша кількість випадків ВІЛ-інфекції реєструється у віці 30-39 років – 27% та 25-29 років – 25%, сумарно вікова група 20-39 років складає 52%. Зареєстровано зниження показників захворюваності і поширеності на хронічні алкогольні синдроми (хронічний алкоголізм) серед молоді віком 15-35 років. Проте загальна ситуація щодо вживання молоддю алкоголю та тютюну залишається незадовільною. Виходячи з вищевикладеного постає завдання активізації діяльності мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як у вирішенні вищезазначених проблем, так і в питаннях профілактики соціального сирітства, діяльності соціальних установ для сім’ї та молоді.

Формування здорового способу життя невідривно пов’язано з залученням молоді до культурного життя та активного дозвілля. В сільській місцевості не завжди можливо організувати дозвілля молоді, тому що в останні роки, в зв’язку з погіршенням демографічної ситуації в районі деяка частина сільських закладів культури закрита, деяка не опалюється і потребує покращання матеріально технічної бази.

Одним з важливіших завдань є підтримка молодих громадян у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив. На часі дня необхідність створення молодіжних центрів праці в містах області, навчальних закладах з метою організації вторинної зайнятості молоді, розвитку підприємницьких ініціатив та профорієнтації. Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем у представників молодого покоління формується так званий комплекс незадоволеності. Отже, необхідно забезпечити право на перше робоче місце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальних закладів.

Потрібно забезпечити право молоді на соціальне становлення та реалізацію свого потенціалу. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми у сфері зайнятості, формування здорового способу життя, профілактиці соціально-небезпечних проявів, патріотичного виховання, освіти, розвитку творчого потенціалу.

Заступник голови райдержадміністрації Т.В.Захарченко