back

Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Тупичівської сільської ради Городнянського району

17 червня 2016

Проект


__________ 2016 року
м.Городня

Про затвердження технічної документації
по визначенню нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, розташованої за межами
населеного пункту на території Тупичівської
сільської ради Городнянського району

Розглянувши технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право оренди на яку передбачається продати на земельних торгах, що розташована за межами населеного пункту на території Тупичівської сільської ради Городнянського району, керуючись положеннями статей 10 Земельного кодексу України та 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення кадастровий номер 7421488400:03:000:0969 загальною площею 9,8188 га, що розташована за межами населеного пункту на території Тупичівської сільської ради вартістю 218 878,42 грн (22 291,77 грн за 1 га).

2.Використовувати нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

           
Голова районної ради О.М.Левченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Городнянської районної ради Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована за межами населеного пункту на території Тупичівської сільської ради Городнянського району

Практичне здiйснення земельної реформи, впровадження приватної власностi на земельнi дiлянки та платного характеру використання землi потребують економiчного механiзму регулювання земельних вiдносин, основою якого є оцiнка землi.

Наявнiсть оцiнки землi дає можливiсть органам мiсцевого самоврядування, поряд з нормативно-органiзацiйними методами управлiння розвитком територiї, реалiзовувати свої повноваження на пiдставi створення економiчних умов рацiонального використання земель, забезпечити необхiдну основу для формування фiнансово-економiчної бази мiсцевого самоврядування за рахунок справляння плати за землю.

Важливе значення в створеннi економiчних засад регулювання земельних вiдносин належить грошовiй оцiнцi, яка в умовах перехiдного до ринкової економiки перiоду дає змогу провести першочергову приватизацiю земельних дiлянок, створити об’єктивну основу для оподаткування земель.

Прийняття на державному рiвнi ряду законодавчих актiв про плату за землю та приватизацiю земельних дiлянок дозволило ввести грошову оцiнку в правове поле регулювання земельних вiдносин. Вона стає одним з ключових елементiв в реалiзацiї державної полiтики оподаткування та цiноутворення.

Сферу застосування грошової оцiнки земель визначає Податковий кодекс України яким визначено, що грошова оцiнка землi застосовується для економiчного регулювання земельних вiдносин при укладаннi цивiльно-правових угод, передбачених законодавством України. Глава 13 Кодексу визначає що плата за землю, яка справлясться у виглядi земельного податку або орендної плати, визначасться залежно вiд грошової оцiнки земель.

Крiм того Законом України „Про Державний земельний кадастр” визначено що до Державного земельного кадастру включаються відомості про економічну оцінку земель, які вносяться на підставі затвердженої технічної документації з такої оцінки. Це обумовлює необхiднiсть проведення грошової оцiнки земель усiх категорiй.

Нормативно-методичну базу нормативної грошової оцiнки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів визначає наказ Держкомзема України N 18/15/21/11 від 27.01.2006 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.04 2006 року за N 388/12262.

Iнформацiйною базою для здiйснення нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право оренди на яку передбачається продати на земельних торгах, що розташована за межами населеного пункту Городнянського району на території Тупичівської сільської ради служили вiдомостi державного кадастру, землевпорядної документацiї.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (рілля) кадастровий номер 7421488400:03:000:0969 загальною площею 9,8188 га, що розташована за межами населеного пункту на території Тупичівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становить: - 218 878,42 грн (22 291,77 грн за 1 га).

Голова районної державної адміністрації С.П.Ященко