back

Про затвердження технічних документацій по визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Великолиственської, Вихвостівської, Володимирівської, Тупичівської та Хотівлянської сільських рад Городнянського району

03 квітня 2015

Проект

2015 року
м.Городня
Про затвердження технічних документацій
по визначенню нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, розташованих за межами
населених пунктів на території Великолиственської,
Вихвостівської, Володимирівської, Тупичівської та
Хотівлянської сільських рад Городнянського району

Розглянувши технічні документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право оренди на які передбачається продати на земельних торгах, які розташовані за межами населених пунктів на території Великолиственської, Вихвостівської, Володимирівської, Тупичівської та Хотівлянської сільських рад Городнянського району, керуючись положеннями статей 10 Земельного кодек-су України та 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада вирішила:

1. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Великолиственської сільської ради загальною площею 69,4202 га вартістю 858 205,84 грн. (12 362,48 грн. за 1 га).

2. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Вихвостівської сільської ради загальною площею 69,6114 га вартістю 1 670 627,55 грн. (23 999,34 грн. за 1 га).

3. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Володимирівської сільської ради загальною площею 47,8206 га вартістю 762 439,17 грн. (15 943,74 грн. за 1 га).

4. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Володимирівської сільської ради загальною площею 35,0583 га вартістю 577 475,58 грн. (16 471,86 грн. за 1 га).

5. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Володимирівської сільської ради загальною площею 21,8377 га вартістю 346 312,94 грн. (15 858,49 грн. за 1 га).

6. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Тупичівської сільської ради загальною площею 70,8524 га вартістю 1 092 566,71 грн. (15 420,32 грн. за 1 га).

7. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Хотівлянської сільської ради загальною площею 24.4707 га вартістю 249 798,01 грн. (10 208,05 грн. за 1 га).

8. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Хотівлянської сільської ради загальною площею 43,5982 га вартістю 445 052,32 грн. (10 208,04 грн. за 1 га).

9. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Хотівлянської сільської ради загальною площею 44,8733 га вартістю 615 610,53 грн. (13 718,86 грн. за 1 га).

10. Використовувати нормативну грошову оцінку земельної ділянки для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку земель державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

           
Голова районної ради Г.Г.Примак

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Городнянської районної ради

Про затвердження технічних документацій по визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів Городнянського району на території Великолиственської, Вихвостівської, Володимирівської, Тупичівської та Хотівлянської сільських рад

Практичне здiйснення земельної реформи, впровадження приватної власностi на земельнi дiлянки та платного характеру використання землi потребують економiчного механiзму регулювання земельних вiдносин, основою якого є оцiнка землi.

Наявнiсть оцiнки землi дає можливiсть органам мiсцевого самоврядування, поряд з нормативно-органiзацiйними методами управлiння розвитком територiї, реалiзовувати свої повноваження на пiдставi створення економiчних умов рацiонального використання земель, забезпечити необхiдну основу для формування фiнансово-економiчної бази мiсцевого самоврядування за рахунок справляння плати за землю.

Важливе значення в створеннi економiчних засад регулювання земельних вiдносин належить грошовiй оцiнцi, яка в умовах перехiдного до ринкової економiки перiоду дає змогу провести першочергову приватизацiю земельних дiлянок, створити об’єктивну основу для оподаткування земель.

Прийняття на державному рiвнi ряду законодавчих актiв про плату за землю та приватизацiю земельних дiлянок дозволило ввести грошову оцiнку в правове поле регулювання земельних вiдносин. Вона стає одним з ключових елементiв в реалiзацiї державної полiтики оподаткування та цiноутворення.

Сферу застосування грошової оцiнки земель визначає Податковий кодекс України яким визначено, що грошова оцiнка землi застосовується для економiчного регулювання земельних вiдносин при укладаннi цивiльно-правових угод, передбачених законодавством України. Глава 13 Кодексу визначає що плата за землю, яка справлясться у виглядi земельного податку або орендної плати, визначасться залежно вiд грошової оцiнки земель.

Крiм того Законом України „Про Державний земельний кадастр” визначено що до Державного земельного кадастру включаються відомості про економічну оцінку земель, які вносяться на підставі затвердженої технічної документації з такої оцінки. Це обумовлює необхiднiсть проведення грошової оцiнки земель усiх категорiй.

Нормативно-методичну базу нормативної грошової оцiнки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів визначає наказ Держкомзема України N 18/15/21/11 від 26.01.2006 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5.04 2006 р. за N 388/12262.

Iнформацiйною базою для здiйснення нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право оренди на які передбачається продати на земельних торгах, які розташовані за межами населених пунктів Городнянського району на території Хотівлянської, Великолиственської, Володимирівської, Тупичівської та Вихвостівської сільських рад служили вiдомостi державного кадастру, землевпорядної документацiї. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить:

- по Великолиственській сільській раді вартістю 858 205,84 грн. (12 362,48 грн. за 1 га),

- по Вихвостівській сільській раді вартістю 1 670 627,55 грн. (23 999,34 грн. за 1 га),

- по Володимирівській сільській раді вартістю 762 439,17 грн. (15 943,74 грн. за 1 га),

- по Володимирівській сільській раді вартістю 577 475,58 грн. (16 471,86 грн. за 1 га),

- по Володимирівській сільській раді вартістю 346 312,94 грн. (15 858,49 грн. за 1 га),

- по Тупичівській сільській раді вартістю 1 092 566,71 грн. (15 420,32 грн. за 1 га),

- по Хотівлянській сільській раді вартістю 249 798,01 грн. (10 208,05 грн. за 1 га),

- по Хотівлянській сільській раді вартістю 445 052,32 грн. (10 208,04 грн. за 1 га),

- по Хотівлянській сільській раді вартістю 615 610,53 грн. (13 718,86 грн. за 1 га).

В. о. голови районної державної адміністрації С.П.Ященко