back

Про ліквідацію комунального підприємства «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро» Городнянської районної ради

20 березня 2015

Проект

2015 року
м.Городня
Про ліквідацію комунального підприємства «Городнянське районне
архітектурно-планувальне бюро» Городнянської районної ради

Відповідно до п. 20 ч.1 ст. 43, п. 4 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 33, 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, ст.ст. 59, 60 Господарського кодексу України, Статуту комунального підприємства «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності і тарифної політики, районна рада вирішила:

1.Припинити діяльність комунального підприємства «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро» (ідентифікаційний код юридичної особи 14232926) шляхом добровільної ліквідації.

2.Призначити ліквідатором директора комунального підприємства «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро» Кошеву Валентину Федорівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________) на безоплатній основі.

3.Визначити, що місцезнаходженням ліквідатора є юридична адреса Городнянської районної ради: 15100, вул. Леніна, буд. №10. м.Городня, Чернігівської області.

4.Доручити ліквідатору (Кошевій В.Ф.) вжити організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством, щодо ліквідації комунального підприємства, вказаного у пункті 1 цього рішення, у тому числі:

4.1.Подати державному реєстратору повідомлення про закриття комунального підприємства «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро» шляхом добровільної ліквідації.

4.2.Попередити працівників комунального підприємства «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро» про наступне їх вивільнення відповідно вимого чинного законодавства.

4.3.Забезпечити публікацію повідомлення про ліквідацію комунального підприємства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

4.4.Встановити, що вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців з дня публікації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (Бюлетені державної реєстрації).

4.5.Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України.

4.6.Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог зняти комунальне підприємство «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро» з усіх видів реєстрації та обліків, скласти та подати на затвердження сесії районної ради ліквідаційний баланс.

4.7.Завершити заходи з ліквідації комунального підприємства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, до 01.07.2015 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності і тарифної політики.

           
Голова районної ради Г.Г.Примак

Пояснювальна записка до проекту рішення двадцять шостої сесії районної ради шостого скликання від квітня 2015 року «Про ліквідацію комунального підприємства «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро» Городнянської районної ради»

Даний проект рішення пропонується до розгляду та затвердження на сесії Городнянської районної ради у зв’язку з тим, що комунальне підприємство «Городнянське районне архітектурно-планувальне бюро» Городнянської районної ради» не має можливості продовжувати свою діяльність, у зв’язку з відсутністю достатньої кількості замовлень.

На підприємстві працює, на даний час, один чоловік, - керівник підприємства. За результатами своєї діяльності підприємство нарощує тільки борги по заробітній платі. Пропонується прийняти рішення про ліквідацію даного комунального підприємства.

Дані функції здійснюватиме КП «Городнянське районне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації».

Голова районної ради Г.Г.Примак