back

Про районний бюджет на 2015 рік

02 лютого 2015

Рішення


29 січня 2015 року

м.Городня
Про районний бюджет на 2015 рік

Відповідно до частини 2 статті 77 Бюджетного Кодексу України, розглянувши внесений районною державною адміністрацією районний бюджет на 2015 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету, керуючись пунктом 17 частини1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 120446,9 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду у сумі 118 555,6 тис.грн, доходи спеціального фонду бюджету у сумі 1 891,3 тис.грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 120 426,9 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 118 214,4 тис.грн та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 2 212,5 тис.гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 20,0 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 20,0 тис.гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 40,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду у сумі 20,0 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 20,0 тис.гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит районного бюджету у сумі 321,2 тис.грн., в тому числі загального фонду районного бюджету у сумі 321,2 тис.гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 321,2 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік по загальному фонду у сумі 118 214,4 тис.грн. та по спеціальному фонду у сумі 2 212,5 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 30,0 тис.грн.

4.Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6.Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 70,0 тис.гривень.

7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 825,2 тис.грн. згідно з додатком № 7.

9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районній бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

11.Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 кодексу України, а також такі надходження:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 35 921,0 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 9 697,0 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 518,3 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 2 220,8 тис.грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 29 582,1 тис.грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 17 895,7 тис.грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет у сумі 455,2 тис.грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 1 503,4 тис.грн.;

- інша субвенція з обласного бюджету на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) в сумі 16,2 тис.грн.;

- інша субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни в сумі 26,6 тис.грн.;

- інша субвенція з обласного бюджету на фінансування заходів програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості в сумі 22,2 тис.грн.;

- інша субвенція з міського бюджету на програму забезпечення кадрами лікарів лікувально-профілактичних закладів району на 2010-2020 роки в сумі 10,0 тис.грн.

13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.

14.Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Бюджетного кодексу України визначити за бюджетними призначеннями головних розпорядників коштів – районну державну адміністрацію, апарат районної ради, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління праці та соціального захисту, управління агропромислового розвитку та фінансове управління в особі їх керівників.

15.На виконання частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, що передбачені статтею 97 Бюджетного Кодексу України з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

16.В міжсесійний період у виняткових випадках дозволити районної державної адміністрації приймати рішення щодо виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перелік яких визначений статтею 101 Бюджетного кодексу України а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету та перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

Надати право районній державній адміністрації здійснювати розподіл нерозподілених та додатково наданих трансфертів з бюджетів різних рівнів.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації за поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікаціями в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному і спеціальному фондах.

17.Інформацію про основні показники районного бюджету за доходами та видатками на 2015 рік згідно частини 4 статті 28 Бюджетного Кодексу України, оприлюднити у газеті „Новини Городнянщини” у визначений законодавством термін.

18.Додатки 1 ,2,3,4,5, 6,7, 8до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету.

             
Голова районної ради Г.Г.Примак