Анонси   

   

  Дудко Віктор Іванович

  Назад

  ДУДКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

  Народився 12 грудня 1959 року в м. Городня Чернігівської обл. в сім'ї журналіста.

  У 1977 році закінчив Городнянську середню школу №2, у 1982 році – факультет журналістики Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1982-1987 роках працював журналістом в редакції Чернігівської молодіжної газети “Комсомольський гарт”. У 1987-1989 роках навчався в аспірантурі Московського інституту світової літератури, захистив кандидатську дисертацію з питань філології.

  Відтоді живе в Києві, постійно працює в Інституті літератури НАН Украини на різних посадах: молодший науковий співробітник, учений секретар, старший науковий співробітник.

  Написані літературознавчі дослідження, нариси, які регулярно друкує у фахових журналах та збірниках України, Росії та США.

  Науково-пошукову творчість поєднує з організаторсько-редакторською роботою. Входячи до редколегії відновленого журналу “Київська старовина” та відповідаючи за насиченість видання літературознавчими матеріалами, він кілька років знаходив талановитих авторів не тільки на Україні, а і за її межами, редагував їх. Певний час робив те саме у Київському видавництві “Критика”. Під час творчого відрядження до США підготував до друку один з томів багатотомного видання “Енциклопедія української діаспори”.

  Одружений має трьох дітей.

  ЛІТЕРАТУРА:

  ДУДКО В. Доля автографа “Мар'яни-черниці” // Шевченко Т. Мар'яна-черниця: Факсимільне видання рукопису та відтворення тексту за сучасними текстологічними принципами.-К., 1997.-С.37-47.

  ДУДКО В. Источники статьи П.А. Грабовского о Н.Г. Чернышевском // Н.Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы.-Саратов, 1997.- Вып.12.-С.85-94.

  ДУДКО В. Пантелеймон Куліш у спогадах Лонгина Пантелєєва // Актуальні питання слов'янської філології.-К.; Бердянськ, 1997.-Вип.ІІІ.-С.124-136.

  ДУДКО В. Проспект невиданого збірника Товариства дослідників української історії, літератури та мови у Ленінграді // Київська старовина.-1997.-№ 1/2.-С.48-57.

  ДУДКО В. Полтавська громадапочатку 1860-х рр. у листах Дмитра Пильчикова до Василя Білозерського // Київська старовина.-1998.-№ 2.-С.155-178.

  ДУДКО В. Павло Чубинський і українська преса початку 1860-х рр. // Вісник Національної академії України.-1999.-№ 3.-С.37-42.

  ДУДКО В. Цензурна купюра у нарисі П. Куліша “Поездка в Україну (1857)” // Пантелеймон Куліш: Матеріали і дослідження.- Львів; Нью-Йорк, 2000.-С.235-246.

  ДУДКО В. Аудиторія журналу “Основа” (1861-1862): кількісний вимір // Київська старовина.-2001.-№ 6.-С.73-85.

  ДУДКО В. Оголошення про видання журналу “Основа” у листуванні Т. Шевченка // Історико-літературний журнал.-2002.-№8.- С.85-97.

  ДУДКО В. Обкладинки журналу “Основа” (1861-1862): джерелознавчий аналіз // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія.-К., 2004.-Т.1.-С.93-107.

  ДУДКО В. Читаючи листи Леоніда Глібова до Олександра Кониського: Нотатки коментатора // Український археографічний щорічник.-К.; Нью-Йорк, 2004.-Вип.8/9.-С.775-780.

  КАЛІБАБА Д. Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини: Довідн.-Чернігів, 1998.-256с. С.71: Дудко В.І.

  ЄВСІЄНКО М. Словник видатних імен Городнянщини.- Городня, 2002.-52с. С.13-14: Дудко В.І.

  Назад

  02 Грудня 2020 09:16
  14 Вересня 2020 11:14
  28 Серпня 2020 11:17
  10 Червня 2020 16:11
  08 Травня 2020 11:49
  23 Квітня 2020 10:06
  13 Квітня 2020 09:42
  02 Квітня 2020 16:12
  27 Березня 2020 12:07
  До відома депутатів Городнянської районної ради! Через епідемію коронавірусу строки подання електронних декларацій за 2019 рік продовжено до 01 червня 2020 року.

  18 Березня 2020 12:03
  10 Березня 2020 15:42
  06 Березня 2020 08:58