Анонси   

   

  Про початок проведення у виконавчому апараті Городнянської районної ради перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

  Назад

  Розпорядження №35 о.с. від 03.10.206 року!

  Про початок проведення у виконавчому апараті Городнянської районної ради перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

  Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р, керуючись ч.7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1.Провести у виконавчому апараті Городнянської районної ради перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб місцевого самоврядування згідно додатку.

  2.Встановити дату початку проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади» 14 вересня 2016 року.

  3.Відповідальним за організацію проведення перевірки посадових осіб виконавчого апарату районної ради визначити начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради Міля О.В.

  4.Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Мілю О.В. у терміни, визначені законодавством України, забезпечити:

  4.1.Оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Городнянської районної ради.

  4.2.Оприлюднення повідомлення та інформації щодо початку і результатів проведення перевірки, копії заяв і декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) посадових осіб, стосовно проведення перевірки на офіційному веб-сайті районної ради та направити запити у відповідні органи в яких проводиться перевірка відповідно вимог законодавства.

  4.3.На підставі одержаної інформації підготувати і подати голові районної ради довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

  4.4.Приєднання матеріалів перевірки осіб, які зазначені в додатку до цього розпорядження, до їх особових справ.

  4.5.Попередження осіб, які зазначені в додатку до цього розпорядження про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 5 цього розпорядження, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, є підставою для звільнення із займаної посади.

  5.Посадовим особам, які зазначені у додатку до цього розпорядження, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати:

  5.1.У разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

  5.1.1.Власноруч написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом про те, що до них не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3, 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

  5.1.2.Копії, засвідчені підписом начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради Міля О.В., і скріплені печаткою: - сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; - документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України); - декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, складеної за формою, що встановлена Законом України «Про запобігання корупції».

  5.2.У разі застосування заборон, передбачених частинами 3, 4 статті 1 Закону: - власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї.

  6.Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті Городнянської районної ради.

  7.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  Голова районної ради О.М.Левченко

  ДОДАТОК до розпорядження голови районної ради № 35 о.с. від 03жовтня 2016 року «Про початок проведення у виконавчому апараті Городнянської районної ради перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

  СПИСОК посадових осіб виконавчого апарату Городнянської районної ради, стосовно яких здійснюється перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»

  1. Міль Олександр Васильович - начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради

  2. Хіхлухо Олександр Васильвич - начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

  3. Маслова Олена Іванівна - начальник фінансового відділу виконавчого апарату районної ради

  4. Кучерявенко Наталія Анатоліївна - головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату районної ради

  5. Сукало Ірина Михайлівна - головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення та обліку комунального майна виконавчого апарату районної ради

  Заступник голови районної ради Г.Г.Примак

  Назад

  02 Грудня 2020 09:16
  14 Вересня 2020 11:14
  28 Серпня 2020 11:17
  10 Червня 2020 16:11
  08 Травня 2020 11:49
  23 Квітня 2020 10:06
  13 Квітня 2020 09:42
  02 Квітня 2020 16:12
  27 Березня 2020 12:07
  До відома депутатів Городнянської районної ради! Через епідемію коронавірусу строки подання електронних декларацій за 2019 рік продовжено до 01 червня 2020 року.

  18 Березня 2020 12:03
  10 Березня 2020 15:42
  06 Березня 2020 08:58